S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame súbory cookies.
 

 

 

 

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 KLIKNITE SEM - AKO NAKUPOVAŤ CEZ QUATRO

  
     
 Platba kartou

 

Najdete nás i na MALL.SK

TOVAR V AKCII

Naša cena 409,00 EUR
Skladom
Naša cena 376,00 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 249,00 EUR
Skladom
Naša cena 379,00 EUR
Skladom
Naša cena 249,00 EUR
Skladom

KONTAKTY

ENEFTECH Trading s.r.o.
predajňa: Nadjazdová ul. 2768/2K, 97101 Prievidza
tel: 0907723194, 0907778791
eneftech@eneftech.sk

» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ

 • 1. Prevádzkovateľ - správca Vašich osobných údajov je spoločnosť ENEFTECH Trading s.r.o, so sídlom Školská 185/48, 95801 Partizánske, Slovenská Republika, IČO: 55 600 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 45618/R (ďalej len "správca").

 

 • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: poštová adresa pre rýchle doručovanie: Handlovská 498/36, 972 31 Ráztočno, Slovenská Republika, adresa elektronickej pošty eneftech@eneftech.sk, telefón +421 907 723194

 

 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 • 2. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

 

 • 3. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov v obchodnom styku, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 

 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 4. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. ENEFTECH s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade Zákazníka – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno (pri registrácii), fakturačná adresa (ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto, PSČ), adresa pre doručenie, ak je odlišná od fakturačnej adresy, e–mailová adresa, telefónne číslo. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Zákazníkovi, obchodné meno – názov subjektu, sídlo alebo miesto podnikania Zákazníka, jeho IČO, DIČ a IČ DPH, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Zákazníka a poštovú adresu na doručovanie písomností, ak je odlišná od sídla, miesta podnikania, fakturačnej alebo dodacej adresy Zákazníka.

 

 • 2. V online prostredí počas vašej návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

 5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


 6. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), PROFIT B-J s.r.o. (pre účely spracovania fakturačných dát), Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (doprava tovaru), Slovenská pošta, a.s. (doprava tovaru), SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. (doprava tovaru), AltTag Media s.r.o. (marketingová agentúra).

 

 

 • 3. ENEFTECH Trading s.r.o. využíva na Stránke funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Návštevníka v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy ENEFTECH s.r.o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Návštevníkom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Návštevníka na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Návštevník navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 

 • 4. ENEFTECH Trading s.r.o. využíva na Stránke funkcie aplikácií Facebook pre poskytnutie informácií (video), na označenie „Páči sa mi to“, alebo prihlásenie cez Facebook, alebo keď aplikácie používajú Facebook meracie a reklamné služby. Zahŕňa to informácie o webových stránkach a aplikáciách, ktoré navštívite, o vašom používaní Facebook Služieb v týchto aplikáciách, ako aj informácie, ktoré vývojár alebo vydavateľ aplikácie či webovej stránky poskytuje vám alebo Facebooku.

 

 • 5. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, pretože vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

 

 • 6. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

 

  7. VAŠE ÚDAJE SÚ V BEZPEČÍ

 

 • 1. Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Využívame kontrolu prítomnosti vírusov cez anitvírový program ESET a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby - zamestnanci či sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

 

 • 2. Naša webová stránka je vybavená zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.

 

 • 3. V neposlednom rade zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú tiež bezpečne odložené v uzamknutých priestoroch. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

 

 • 4. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či inak by vznikla hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

 • 5. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

  8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile eneftech@eneftech.sk

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť na iný účel, ako je nákup tovaru. Poskytnutie Vašich osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka je dobrovoľné, nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.5.2018

NDQ5ODVlY